INSTYTUT HISTORII

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia naukowe za rok akademicki 2021/2022.

Szanowni Studenci!

Do 12 września 2022 r. można składać wnioski o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia naukowe za rok akademicki 2021/2022.
Warunki ubiegania się o stypendium reguluje dokument ministerialny:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022

Skip to content