INSTYTUT HISTORII

IV edycja Olimpiady Juniorów

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie!

Ruszyła już IV edycja Olimpiady Juniorów. Oto kilka informacji. Ogólne zasady Olimpiady nie ulegają zmianie, czyli będą prowadzone na tych samych warunkach jak w zeszłym roku.

Do 14 października 2022 r. trwa rejestracja on-line uczestników Olimpiady przez Komisje szkolne na stronie http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl, zakładka rejestracja.

Eliminacje szkolne (pisemne) odbędą w dniu 21 października 2022 r. Polegają one na samodzielnym rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej dla szkoły podstawowej (wymagania ogólne i wymagania szczegółowe). Test będzie składał się z zadań zamkniętych i z zadań otwartych krótkiej odpowiedzi posiadających obudowę dydaktyczną w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.) oraz z jednego zadania, którego wykonanie wymaga dłuższej wypowiedzi – wypracowania na jeden z tematów opublikowanych na stronie internetowej Olimpiady. Za poprawne rozwiązanie całego testu będzie można uzyskać maksymalnie 50 punktów, a na jego rozwiązanie uczestnicy będą mieli 90 minut. Komisje szkolne są odpowiedzialne za pobranie testu ze strony internetowej Olimpiady, powielenie go w odpowiedniej ilości egzemplarzy, przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz sprawdzenie prac uczniów zgodnie z modelem i kryteriami oceniania, który również zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady.

Na stronie Olimpiady są już zamieszczone tematy przewodnie na etap szkolny i zasady jego przeprowadzenia: http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/edycja-2022-2023/eliminacje-szkolne. Przypominamy, że do eliminacji okręgowych komisje szkolne mogą zakwalifikować 5 uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 35 punktów z 50 punktów.

Komisje Szkolne w terminie do 30 października 2022 przesyłają następującą dokumentację do Komitetu Okręgowego: (formularze dostępne na stronie: http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/formularze):

Protokół eliminacji szkolnych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych
Prace uczniów zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych

Formularze zamieszczono poniżej.

Eliminacje okręgowe pisemne (II stopnia) odbędą się w dniu 26 listopada 2022 r. w Instytucie Historii UJK w Kielcach, ul. Uniwersytecka 17, s. 379. Eliminacje ustne w dniach 8-10 grudnia 2022 r. w tej samej lokalizacji.

Powyżej zaprezentowaliśmy jedynie najważniejsze informacje. Prosimy o dokładne zapoznanie się programem, regulaminem, tematami prac pisemnych oraz harmonogramem. Informacje dodatkowe można uzyskać u Sekretarza Komitetu dr hab. prof. UJK Jerzego Gapysa (tel. 501 072 247).

Komitet Okręgowy
Olimpiady Historycznej Juniorów
w Kielcach

 

Haromonogram 4 OHJ,

Pismo przewodnie 2022

Zgoda_nauczyciela_na_przetwarzanie danych

Protokół_eliminacji_szkolnych

Załącznik_1. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik_nr_2_zgoda na wykorzystanie wizerunku

Skip to content