Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

„A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowe” – Konkurs

Uwaga
Wydłużony czas zgłoszeń: do 22 marca
Aktualizacja Regulaminu

W ramach Obchodów 80-lecia Zagłady Michniowa jest organizowany konkurs historyczny „A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowej”.
Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół podstawowych i średnich. województwa świętokrzyskiego. Organizatorem Konkursu jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach wraz z Instytutem Historii UJK w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej.

Celem wojewódzkiego konkursu historycznego jest upowszechnienie wiedzy na temat polityki represji niemieckich wobec obywateli polskich, a także skali oraz form represji, jakich doświadczyli mieszkańcy regionu świętokrzyskiego w latach 1939-1945, np. pacyfikacji, wysiedleń, wywózek na roboty do Niemiec, masowych egzekucji, aresztowań, osadzanie w więzieniach, obozach koncentracyjnych.

Uczniowie przygotowują prace w dwóch kategoriach: prace pisemne i prace multimedialne.

Terminarz:

Ogłoszenie konkursu: 15 lutego 2023 r.
Zgłoszenie udziału do: 22 marca 2023 r.
Nadsyłanie prac: 28 kwietnia 2023 r.
Rozstrzygniecie: 15 maja 2023 r.

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem Konkursu Historycznego.

Szczegółowych informacji udziela:

Edyta Krężołek, kierownik Referatu Edukacji Narodowej delegatury IPN w Kielcach
tel. 696 826 381 w.101
edyta.krezolek@ipn.gov.pl

 

Regulamin Konkursu

Plakat

Skip to content