Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowe - Rozstrzygnięcie konkursu

A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowej – Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 15 maja 2023 r. na Przystanku Historia IPN nastąpiło rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu historycznego „A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowej” organizowanego w ramach Obchodów 80-lecia Zagłady Michniowa. Organizatorem Konkursu była Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach wraz z Instytutem Historii UJK w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej. 

Konkurs był adresowany do młodzieży szkół podstawowych i średnich. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział. Wyłoniono laureatów w kategorii szkół średnich (prace pisemne i multimedialne) i szkół podstawowych (prace pisemne i multimedialne). Konkurs, jak podkreślali organizatorzy i członkowie jury, stał na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i był okazją do poznania historii swoich małych ojczyzn w okresie II wojny światowej.  Dyplomy okolicznościowe otrzymali również nauczyciele i opiekunowie, zaangażowanie których zadecydowało o sukcesie konkursu. 

W uroczystości udział wzięli Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty, Tadeusz Sikora Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej  i Jerzy Gapys Dyrektor Instytutu Historii UJK w Kielcach.  

Laureaci konkursu


PRACE PISEMNE – SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce – Zofia Dyk, „Oni zginęli byś Ty mógł żyć”, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinach, nauczyciel: Marzena Chruściel
II miejsce – Maja Gierczak, „Obudźmy wspomnienia. Druga wojna światowa na Kielecczyźnie w oczach Urszuli Karbowniczek”, Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie, nauczyciel: Katarzyna Smagieł-Dwojak
III miejsce – Julia Piasecka, „Pacyfikacja Swaryszowa – 17 sierpnia 1944 r.”, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie, nauczyciel: Anna Trzcińska

PRACE MULTIMEDIALNE – SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce – Mieszko Sidwa, Antonina Sidwa, „Pacyfikacja wsi Żuchowiec i Gębice”, Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie, nauczyciel: Agnieszka Zięba
II miejsce ex equo
– Kamil Salwa, „Kieleckie wsie w ogniu wojny”, Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach, nauczyciel: Adam Pepasiński
– Małgorzata Golon, „Zapamiętać teraźniejszość, myśleć o przeszłości i tworzyć przyszłość”, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach, nauczyciel: Iwona Życińska
III miejsce ex equo
– Filip Sala, Oliwier Stęplewski, Piotr Fortunka, „Natalcia i Janka – dziewuszki z Bronkowic”, Akademicka Szkoła Podstawowa Shakespeare Primary School w Kielcach, nauczyciel:  Katarzyna Rogalińska
– Paulina Szczykutowicz, Adrian Baranowski, Amadeusz Derlatka, „Niemieckie represje wobec mieszkańców Wąchocka i okolicy w czasie II wojny światowej”, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi im. Świętokrzyskich Partyzantów AK, nauczyciel: Katarzyna Duda, Kinga Barszcz

Wyróżnienia
– Alicja Krzysztofek, Milena Kosińska „Sonia – historia (nie) jednej cyfry”, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie, nauczyciel: Stanisław Osowski
– Kaja Rogowska, Kamila Partyka „Represje wobec ludności na Ziemi Kieleckiej”, Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie, nauczyciel: Wioletta Pietruszka
– Kaja Kudasiewicz, Julia Salwa „Wojenne losy – cierpienia”, Zespół Placówek Oświatowych w Kijach, nauczyciel: Agata Kudasiewicz, Wiesława Zając

PRACE MULTIMEDIALNE – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
I miejsce – Nikola Skrzyniarz, Jakub Skrzyniarz, „Represje na mieszkańcach Kielecczyzny w czasie II wojny światowej – wspomnienia świadków”, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, nauczyciel: Joanna Łukaszek

PRACE PISEMNE – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
Wyróżnienie
– Dorota Sękowska, „Tam, gdzie między bruzdami płynie krew”, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich, nauczyciel: Adam Pancer

Skip to content