INSTYTUT HISTORII

Armia Krajowa w źródle archiwalnym

Szanowni Państwo,

W dniu 30 marca (środa) 2022 r. odbędzie się kolejne „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” zatytułowane: „Armia Krajowa w źródle archiwalnym”. Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkanie odbędzie się w systemie stacjonarnym, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych, w Archiwum Państwowym w Kielcach, ul. Kusocińskiego 57. Sesja zostanie nagrana, a zapis wideo będzie udostępniony na kanale You Tube Archiwum pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UC4I5GvnRlMwjEj0fNqbdbtw

Program spotkania:
10.00-10.10. Otwarcie obrad

Moderator: dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

10.10-10.30. Grażyna Szkonter (Rodzina Policyjna 1939 roku), Pułkownik Jan Biały i „Pamiętnik Cichociemnego”

10.30-10.50. Tomasz Świątkowski (doktorant, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Henryk Pawelec, ps. Andrzej – sylwetka partyzanta ziemi świętokrzyskiej

10.50-11.00. Kamil Mucha (student, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Zbigniew Kruszelnicki ps. Wilk – próba charakterystyki postaci

11.00-11.20. Izabela Dudek (nauczycielka, Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcach), Zbigniew Kruszelnicki „Wilk” i jego oddział „Wilków” – pamiątki w Izbie Pamięci Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach

11.20-11.40. Przerwa

Moderator: Anna Smorąg (Archiwum Państwowe w Kielcach)

11.40-12.00. dr Barbara Kasprzyk-Dulewicz (Muzeum Historii Kielc), Historia Zbigniewa „Wilka” Kruszelnickiego w świetle dokumentów rodzinnych

12.00-12.20. Dionizy Krawczyński (prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA”), Normalny bohater

12.20-12.30. Ewa Lewicka i Elżbieta Woźniczka (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach), „80 rocznica Armii Krajowej” prezentacja wystawy przygotowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach

12.30-12.50. Konrad Maj, Waldemar Chamala (Archiwum Państwowe w Kielcach), Wybrane archiwalia dotyczące Armii Krajowej z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach

12.50. Dyskusja i zamknięcie obrad

Spotkaniu towarzyszyć będą dwie wystawy:

Zbigniew Kruszelnicki „Wilk” i jego oddział „Wilków” – pamiątki w Izbie Pamięci Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach. Wystawa przygotowana przez Izabelę Dudek (nauczycielka, Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcach)

“Do wolnej Polski nam powrócić daj…” – Armia Krajowa w dokumencie archiwalnym. Wystawa przygotowana przez Konrada Maja i Waldemara Chamalę z Archiwum Państwowego w Kielcach
Serdecznie zapraszamy

 

Zaproszenie – wew.

Zaproszenie – zew.

Skip to content