INSTYTUT HISTORII

Tematyka badawcza na seminariach doktoranckich

  Opiekunowie naukowi oraz tematyka badawcza dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie historii   Dr hab. Włodzimierz Batóg prof. UJK wlodzimierz.batog@ujk.edu.pl http://ifo.ujk.edu.pl Historia USA XX wieku. Historia społeczna USA w XX wieku. Amerykańskie ruchu radykalne po 1945 roku. 4. Lewica i Nowa Lewica w USA. Tematyka badawcza obejmuje tzw. „amerykańskie stulecie”, czy cały […]

Czytaj więcej

Druki dla doktorantów

Czytaj więcej

Przewód doktorski

Czteroletnie studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach działają w oparciu o ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. /Dz. U. Nr 164, poz. 1365/. Przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra i udokumentowane osiągnięcia dotyczące przebiegu studiów historycznych, prac naukowych, popularnonaukowych i aktywności organizacyjnej (działalność w kołach […]

Czytaj więcej

Kierownik studiów doktoranckich

  Kierownikiem studiów doktoranckich w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik.   Kontakt z kierownikiem studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej historia w roku akademickim 2020/2021   Pokój 367 (41) 349-73-21 Grzegorz.Miernik@ujk.edu.pl Dyżur dla doktorantów: czwartek 11.00-12.00

Czytaj więcej
Skip to content