INSTYTUT HISTORII

Tematyka badawcza na seminariach doktoranckich

  Opiekunowie naukowi oraz tematyka badawcza dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie historii   Prof. dr hab. Tomasz Polański tomaszpolanski@yahoo.com www.ujk.edu.pl/ihis Historia i archeologia starożytnego Wschodu oraz epoki grecko-rzymskiej. Starożytne języki i literatury klasyczne oraz semicko-afrykańskie. Mecenat artystyczny epoki Filipa II i Aleksandra Wielkiego (temat pracy doktorskiej). Historia wojen persko-rzymskich w III-IV wieku […]

Czytaj więcej

Druki dla doktorantów

Czytaj więcej

Przewód doktorski

Czteroletnie studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach działają w oparciu o ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. /Dz. U. Nr 164, poz. 1365/. Przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra i udokumentowane osiągnięcia dotyczące przebiegu studiów historycznych, prac naukowych, popularnonaukowych i aktywności organizacyjnej (działalność w kołach […]

Czytaj więcej

Kierownik studiów doktoranckich

  Kierownikiem studiów doktoranckich w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik.   Kontakt z kierownikiem studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej historia w roku akademickim 2020/2021   Pokój 367 (41) 349-73-21 Grzegorz.Miernik@ujk.edu.pl Dyżur dla doktorantów: czwartek 11.00-12.00

Czytaj więcej
Skip to content