INSTYTUT HISTORII

Prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan

ZAKŁAD HISTORII XX i XXI WIEKU (Profesor emeritus) Kontakt: pokój 381 (41) 349-7323 wlagan@ujk.edu.pl Zainteresowania badawcze: Specjalizuje się w zakresie historii najnowszej, równocześnie prowadzi badania naukowe dotyczące dziejów polskiej edukacji historycznej w wiekach od XVI – XX, historii kształcenia nauczycieli w wiekach XIX – XXI. Podejmuje także problemy mieszczące się w zakresie historii historiografii i […]

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Regina Renz

ZAKŁAD HISTORII XX i XXI WIEKU (Profesor emeritus) Kontakt: pokój 381 (41) 349-7323 regina.renz@ujk.edu.pl Zainteresowania badawcze: Stosunki społeczno – gospodarcze na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki drobnotowarowej, społeczności małomiasteczkowych i problematyki kobiecej, problematyka obyczajowo – kulturowa, model rodziny, mniejszości narodowe, życie religijne, kwestie społeczno – gospodarcze w dobie kapitalizmu.. […]

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Wiesław Caban

ZAKŁAD HISTORII XIX WIEKU (Profesor emeritus) Kontakt: Pokój 361 (41) 349-7320 caban@ujk.edu.pl Zainteresowania badawcze: Dzieje polskich zrywów niepodległościowych, (głównie powstania styczniowego); stosunki polsko – rosyjskie w XIX i na początku XX w.; zsyłka Polaków na Syberię w XVIII-XIX w.; przemiany społeczno – gospodarcze i kulturalne w Królestwie Polskim; biografistyka polonijna. Najważniejsze publikacje   Dyżury i […]

Czytaj więcej
Skip to content