INSTYTUT HISTORII

Muzelnictwo i zarządzanie dobrami kultury

  Charakterystyka studiów Kierownik InformacjePlan zajęć Charakterystyka kierunku:   Studia podyplomowe „Muzealnictwo i zarządzanie dobrami kultury” kierowane są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, w tym z tytułem inżyniera. Dają dodatkowe kwalifikacje do pracy w muzeach, galeriach, skansenach i innych placówkach promujących i upowszechniających dziedzictwo kulturowe i materialne, a także w instytucjach zajmujących się obsługą […]

Czytaj więcej

Wiedza o społeczeństwie

Charakterystyka studiów Kierownik InformacjePlan zajęć Charakterystyka kierunku: Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania wiedza o społeczeństwie , posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne w zakresie podstaw […]

Czytaj więcej

Historia

  Charakterystyka studiów Kierownik InformacjePlan zajęć   Studia podyplomowe na kierunku historia są przeznaczone dla absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania historia (kierunki studiów w ramach dyscyplin naukowych: historia, literaturoznawstwo, […]

Czytaj więcej
Skip to content