Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

SKN Przyjaciół Armii Krajowej

Studenckie Koło Naukowe Przyjaciół Armii Krajowej powstało 15 grudnia 2005 r. z inspiracji kpt. Aleksandra „Groma” Baranowskiego ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz inicjatywy studentów Instytutu Historii UJK. Jego misją jest pogłębianie i propagowanie wiedzy o historii, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polskiego Państwa Podziemnego.

SKN PAK było pierwszym kołem w dziejach naszego Instytutu, które zorganizowało wyjazd studentów UJK do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wyjazd do Muzeum Auschwitz-Birkenau na ogólnoświatowy „Marsz Żywych”. W kolejnych latach organizowane były objazd naukowy „Śladami AK na Kielecczyźnie” oraz wyjazd do Muzeum Pamięci Obozu Koncentracyjnego w Bełżcu.

Koło prowadzi aktywną działalność naukową. Jego członkowie brali udział w wielu ogólnopolskich konferencjach historyków. Zwieńczeniem tej działalności było zorganizowanie przez Przyjaciół AK konferencji „Armia Krajowa. Spojrzenie po siedemdziesięciu latach” 14 lutego 2012 r. zakończonej w raczej nietypowy dla konferencji naukowych sposób – złożeniem zniczy na grobach żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego na Starym Cmentarzu w Kielcach.

Koło zaprasza na wykłady w Instytucie Historii znamienitych gości, takich jak Aleksander „Grom” Baranowski, dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Henryk „Andrzej” Pawelec oraz Jerzy Sienkiewicz i stale współpracuje z kieleckim okręgiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Zapraszamy wszystkich studentów interesujących się walką o wolność Rzeczpospolitej we wszystkich jej wymiarach (także przed 1939 r. i po 1945 r.) do wstępowania w nasze szeregi!