Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Studenckie Koło Naukowe Przyjaciół Armii Krajowej

Studenckie Koło Naukowe Przyjaciół Armii Krajowej

 

Opiekun koła: dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK

Skład zarządu:

Przewodniczący – mgr Wojciech Zarosa

Zastępca– mgr Łukasz  Ospara

Sekretarz – mgr Katarzyna Zarosa

 

Kontakt: koloarmiikrajowej@gmail.com, jgapys@ujk.edu.pl

 

Cele działalności:

 • poszerzanie wiedzy studentów na temat historii XX wieku, historii Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, konspiracji i podziemia antykomunistycznego,
 • wymiana informacji na temat źródeł i pojawiających się publikacji
 • udział w spotkaniach koła (w formie czynnej i biernej)

 

Sposoby realizacji celów SKN:

 • organizowanie spotkań członków koła naukowego, na których prezentowane są wystąpienia
 • publikowanie artykułów i sprawozdań w monografiach i czasopismach
 • udział w konferencjach naukowych
 • organizacja konferencji naukowych i wydawanie publikacji pokonferencyjnych
 • udział w spotkaniach i wydarzeniach związanych z tematycznie z działalnością koła (m.in. w Delegaturze IPN, Archiwum Państwowym w Kielcach)

 

Dotychczasowa działalność (wybrane przykłady):

 • w roku 2012 członkowie koła uczestniczyli w konferencji naukowej „Armia Krajowa. Spojrzenie po siedemdziesięciu latach”, która odbyła się w Instytucie Historii UJK (14 lutego 2012)
 • w roku 2013 koło współorganizowało z SKN „Grot” X edycję Konferencji Naukowej „To co najciekawsze w Historii” odbywającej się w Instytucie Historii UJK w Kielcach (18-19 marca 2013 r.)
 • w roku 2014 koło współorganizowało z SKN „Grot” Ogólnopolską Konferencję Naukową „Niepokorni” Wszystkich Czasów, która odbyła się w Instytucie Historii UJK w Kielcach (20-21 marca 2014)
 • w roku 2017 koło zorganizowało II edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Niepokorni Wszystkich Czasów”, która odbyła się w Instytucie Historii UJK w Kielcach (2-3 czerwca 2017)
 • w roku 2018 koło zorganizowało III edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Niepokorni Wszystkich Czasów”, która odbyła się w Instytucie Historii UJK w Kielcach (2 czerwca 2018)
 • w roku 2019 koło zorganizowało IV edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Niepokorni Wszystkich Czasów”, która odbyła się w Instytucie Historii UJK w Kielcach (1 czerwca 2019)
 • członkowie koła uczestniczyli w działaniach organizacyjnych przy kolejnych edycjach Olimpiady Historycznej dla szkół średnich, odbywających się corocznie w Instytucie Historii UJK
 • składanie kwiatów podczas uroczystości rocznicowych utworzenia Armii Krajowej przed pomnikiem AK na skwerze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 • członkowie koła brali udział w Dniach Otwartych Instytutu Historii oraz pomagali przy organizacji Świętokrzyskiego Festiwalu Nauki (8-11 października 2021)
 • członkowie koła uczestniczyli licznych w konferencjach naukowych, uroczystościach i innych wydarzeniach organizowanych przez Delegaturę IPN w Kielcach

 

Wydane publikacje:

 • W 2015 r. członkowie koła wydali publikację pt. „Niepokorni” wszystkich czasów (red. E. Klimczak, M. Lisak, wydawnictwo Napoleon V), zawierającą materiały z konferencji naukowej „Niepokorni” wszystkich czasów, zorganizowanej w Instytucie Historii UJK w Kielcach w dniach 20-21 marca 2014 r.
 • W 2017 r. członkowie koła wydali publikację pt. „Nowe, lepsze – co ciekawego w historii” (red. E. Klimczak, M. Lisak, Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki)) zawierającą materiały z X Konferencji naukowej „To co najciekawsze w Historii” zorganizowanej w Instytucie Historii UJK w Kielcach w dniach 18-19 marca 2013 r.
 • W 2019 r. członkowie koła wydali publikację pt. „Oblicza niepokorności. Materiały z II i III edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej (Kielce, 2-3 czerwca 2017 i 2 czerwca 2018”), (red. W. Zarosa, K. Kumor, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), zawierającą materiały z dwóch edycji Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Niepokorni Wszystkich Czasów” zorganizowanych przez koło w Instytucie Historii UJK w Kielcach.
 • Zarosa, K. Kumor, III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Niepokorni Wszystkich Czasów”, Kielce, 2 czerwca 2018 roku, „Almanach Historyczny” 2019, t. 21, s. 387-392.
Skip to content