Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Chrystianizacja i akulturacja w długim trwaniu. Czechy i Polska w średniowieczu

KONFERENCJA

Chrystianizacja i akulturacja w długim trwaniu.
Czechy i Polska w średniowieczu

Święty Krzyż-Wiślica: 25-26. V. 2023 r.

 

Grant NCN WEAVE-UNISONO: Pagans and Christians. Christianisation in the Bohemian and Polish Kingdoms in the Middle Ages. Poganie i chrześcijanie. Chrześcijaństwo w Królestwie Czeskim i Królestwie Polskim w średniowieczu. Pohané a křesťané. Christianizace v Českém a Polském království ve středověku, nr decyzji 2021/03/Y/HS3/00052

Organizatorzy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/Jan Kochanowski University (Leader: prof. dr hab. Krzysztof Bracha); Centrum medievistických studií v Praze Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky/Centre for Medieval Studies at Charles University and the Czech Academy of Sciences Prague (Leader: Doc. Martin Nodl Ph. D.)

Program konferencji

 

Skip to content