Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Czwarta edycja konferencji Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia

W dniach 5-6 marca 2024 r. w Aula Magna odbywała się czwarta edycja konferencji Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia. Konferencję zorganizowali pracownicy Zakładu Badań Przemian Kulturowych i Nauki w Instytucie Historii.  Przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji była Dziekan Wydziału Humanistycznego – pani prof. dr hab. Beata Wojciechowska.

Referaty wygłosili zarówno naukowcy z Instytutu Historii, jak i bardzo licznie zgromadzeni referenci reprezentujący kilkanaście krajowych ośrodków badawczych. Wystąpienia i dyskusja koncentrowały się wokół problematyki medycznej starożytności, średniowiecza i epoki nowożytnej aż po wiek XX. Poruszano, m.in. zagadnienia: chorób ciała i duszy, rozwoju poszczególnych gałęzi medycyny, chorób kobiecych i męskich, lekarza i jego statusu, rozwoju szpitalnictwa, edukacji medycznej, higieny i jatromatematyki.              

 

Skip to content