INSTYTUT HISTORII

Doktorant historii laureatem konkursu im. Profesora Jerzego Michalskiego

Jury Konkursu im. Profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii uznało artykuł naszego doktoranta

 

Pana mgra Wojciecha Zarosy,

 

zatytułowany 

O średniowiecznej przysiędze w związku z pracą Pawła Rogowskiego Przysięga w średniowiecznym prawie polskim

 

opublikowany w  „Przeglądzie Historycznym”, za najlepszy  spośród zgłoszonych na konkurs w roku 2019.

Skip to content