Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Erasmus+ dla pracowników

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do udziału w programie Erasmus+.

W ramach programu Erasmus+ proponujemy:

wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dla studentów
wyjazdy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celu podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, wymianę doświadczeń, doskonalenie metod nauczania
wyjazdy osób o statusie post-doc w celu odbycia stażu w zagranicznej instytucji.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są doskonałą okazją do sprawdzenia i rozwijania własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie i rozszerzanie współpracy z zagranicznymi instytucjami.

Szczegółowe informacje o programie, w tym zasady kwalifikacji do wyjazdów zagranicznych znajdują się na stronie Erasmus+ UJK w zakładce PRACOWNIK http://www.erasmus.ujk.edu.pl/pracownik/

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 czerwca br. do godz. 12:00. Formularz zgłoszeniowy online znajduje się na stronie: https://erasmus.ujk.edu.pl/pracownik/

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

CV w języku polskim i angielskim
projekt Mobility Agreement (Porozumienie o programie nauczania/szkolenia) podpisany przez instytucję partnerską lub Learning Agreement for Traineeship (Porozumienie o programie stażu) w przypadku wyjazdów post-doc
certyfikat językowy min. poziom B2 wg CEFR lub dyplom ukończenia filologii obcej (w przypadku posiadania)
orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w oparciu o koszty rzeczywiste).

Szczegółowych informacji udziela

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
25-369 Kielce, Żeromskiego 5

Beata Banach-Rząca bbanach@ujk.edu.pl tel. +48 41 349 72 67

Magdalena Malaga magdalena.malaga@ujk.edu.pl tel. +48 41 349 70 82

Skip to content