INSTYTUT HISTORII

Kieleccy Westerplatczycy – Kielce, 7 września 2021 r., godz. 11.00

ipn_logoInstytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu – Delegatura w Kielcach

 

Społeczny Komitet „Pamiętamy o Westerplatczykach” zaprasza na uroczystości upamiętniające żołnierzy 4. Pułku Piechoty Legionów z Kielc, którzy we wrześniu 1939 r. bronili Westerplatte.

 

Niemal połowa załogi Westerplatte wywodziła się z kieleckiego 4 Pułku Piechoty Legionów, a żołnierze pochodzili z kieleckich wiosek i miasteczek. 28 lutego 1939 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych Departamentu Piechoty skierowało do dow. 2 DPL w Kielcach płk. piech. Edwarda Dojan-Surówki rozkaz w sprawie organizacji plutonu wartowniczego dla Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Od tego momentu rozpoczął się słynny szlak bojowy żołnierzy z Kielc na Westerplatte

 

Główna część obchodów odbędzie się 7 września 2021 r. Uroczystość rozpocznie msza św. w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach. Następnie uczestnicy przejdą na plac przed Wojewódzkim Domem Kultury, na murach którego zamontowana jest tablica Obrońcom Westerplatte ufundowana przez IPN w 2019 r. W ramach uroczystości odegrany zostanie Hymn Państwowy i odczytany apel pamięci. Zebrani wysłuchają również prelekcji Jakuba Mularczyka z Referatu Edukacji Historycznej IPN pt. „Losy Westerplatczyków z 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach”. Uroczystości zakończy zapalenie zniczy na grobach Westerplatczyków na Cmentarzu Starym w Kielcach. Ponadto 7 września o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach odbędzie się wykład z cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują w przystępnej formie zagadnienia dotyczące dziejów Polski.  Losy Kieleckich Westerplatczyków przybliży Jakub Mularczyk. 

 

 Z inicjatywy ks. bp. Florczyka  powstał Społeczny Komitet „Pamiętamy o Westerplatczykach” w skład którego weszli: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Kuria Diecezjalna w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury, Ochotnicze Hufce Pracy, 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielce oraz Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

 

Skip to content