INSTYTUT HISTORII

Kolejny Profesor na Uczelni!

Mamy zaszczyt poinformować, że decyzją z dnia 5 września 2022 r. prof. dr hab. Jerzy Pająk otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

 

 

Jerzy Zbigniew Pająk

Absolwent VI LO w Kielcach. W 1983 ukończył studia z zakresu historii na Uniwersytecie Warszawskim. Jego praca magisterska dotyczyła postaci Stanisława Grabskiego (promotor: Jerzy Holzer). Od 1988 r. pracuje w Instytucie Historii UJK. Rozprawę doktorską pt. Centralny Komitet Narodowy (1915–1917) obronił w 1997 w Instytucie Historii PAN (promotor: Jan Molenda). Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2013 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w oparciu o rozprawę Od autonomii do niepodległości. Kształtowanie się postaw politycznych i narodowych społeczeństwa Galicji w warunkach wielkiej wojny 1914–1918. Specjalizuje się w historii politycznej i społecznej Polski oraz Europy Środkowej przełomu XIX i XX wieku. W ostatnich latach zajmował się problematyką cenzury austro-węgierskiej w latach 1914-1918, oraz skutkami gospodarczymi i społecznymi I wojny światowej na ziemiach polskich. Brał udział w dużych projektach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor 3 monografii, ponad 70 artykułów naukowych, oraz 3 zbiorów zwartych źródeł, także współautor 3 monografii, w tym Słownika Biograficznego XIX wieku, a także 5 tomowego wydawnictwa Instytutu Historii PAN – Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską. Postanowieniem z dnia 5 września 2022 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Skip to content