Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Muzyka w źródle archiwalnym

Szanowni Państwo, 

w dniu 31 marca  (środa) 2023 r.  w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach, ul. J. Kusocińskiego 57, odbędzie się kolejne  „Spotkanie ze źródłem archiwalnym”, którego tematem będzie:

„Muzyka w źródle archiwalnym”.

Program spotkania:

10.00-10.20. Otwarcie obrad i omówienie wystaw

10.20-10.40. dr hab. prof. UJK Marta Meducka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

Kieleckie archiwa o muzyce w XIX i XX wieku 

10.40-11.00. prof. dr hab. Ewa Kula (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

Nauczyciele śpiewu w szkołach średnich Królestwa Polskiego

11.00-11.20. dr hab. prof. UJK Anna Jabłońska (Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Udział w życiu kulturalno-muzycznym Kielc gimnazjalisty Stefana Żeromskiego w świetle jego „Dzienników”

11.20-11.40. dr Anna Parkita (Instytut Muzyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

Antoni Kątski – zapomniany kompozytor XIX wieku w świetle współczesnych badań

11.40-12.00. Paulina Kaleta (Archiwum Państwowe w Kielcach), Muzyka w świetle wybranych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach

12.00. Dyskusja i zakończenie obrad

 

Spotkaniu towarzyszyć będą wystawy:

Tam, gdzie kończą się słowa zaczyna się muzyka (Heinrich Heine). Wybrane materiały archiwalne dotyczące muzyki w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. Autorka: Paulina Kaleta

Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć (Oskar Kolberg). Wystawa ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Autorki: Anna Knajder-Sowa i Ewa Lewicka

 

Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Skip to content