INSTYTUT HISTORII

Nabór na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

Drodzy Studenci,

W dniu 1 lutego 2023 Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej rozpoczyna nabór studentów na studia i praktyki w zagranicznych uczelniach i instytucjach w roku akademickim 2023/2024 w ramach programu Erasmus+ KA131. Rekrutacja potrwa do 10 marca 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy online oraz szczegółowe informacje, w tym zasady naboru i realizacji wyjazdów, znajdują się na stronie www Erasmus+ UJK w zakładce STUDENT https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/, natomiast ogłoszenie o naborze i dane kontaktowe DWiWM zostało opublikowane w Aktualnościach https://erasmus.ujk.edu.pl/

Student ubiegający się o wyjazd jest zobowiązany do wypełnienia formularza online dla kandydatów na zagraniczne studia/praktyki oraz załącza w pliku ZIP:

  • CV w języku polskim i angielskim
  • kopię certyfikatu językowego B2 wg CEFR
  • kopię decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o wyjazd z dofinansowaniem dla „osób z mniejszymi szansami”.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości studiowania za granicą.

Skip to content