INSTYTUT HISTORII

Nabór na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+ KA171

Szanowni Państwo,

 

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej zaprasza nauczycieli akademickich do udziału w programie Erasmus+ KA171 _Mobilność edukacyjna_ z uczelniami partnerskimi w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem. W ramach programu Erasmus+ KA171 jest 12 MIEJSC na wyjazdy wykładowców do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dla studentów.

Szczegółowe informacje, w tym limity miejsc z podziałem na uczelnie, wykaz partnerskich uczelni, zasady kwalifikacji do wyjazdów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Erasmus+ UJK w zakładce ERASMUS+ KA171.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

               * CV w języku polskim i angielskim

               * projekt Mobility Agreement (Porozumienie o programie nauczania) – wyłącznie na obowiązującym wzorze.

               * certyfikat językowy min. poziom B2 wg CEFR lub dyplom ukończenia filologii obcej (w przypadku posiadania).

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 17 marca br. do godz. 12:00.

 

Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się 27 MARCA BR.

(PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 11:00.

 
Skip to content