INSTYTUT HISTORII

Laureaci prezentują nagrodzoną publikacje

Nagroda KLIO za serię wydawniczą – Kresy w polskich pamiętnikach i listach 1795-1918

nagroda klioKsiążki historyczne wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ramach projektu NPRH „PAMIĘTNIKI I LISTY POLSKICH AUTORÓW Z ZIEM ZABRANYCH (LITWA, BIAŁORUŚ, UKRAINA) W LATACH 1795-1918”, pod kierunkiem prof. Wiesława Cabana, otrzymały NAGRODĘ KLIO. Uroczystość odbyła się 30 listopada 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas XXVI Targów Książki Historycznej.

Nagrodę w kategorii edytorskiej dla wydawnictwa za serię wydawniczą „Kresy w polskich pamiętnikach i listach 1795-1918” przyznało Jury w składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Maciej Janowski, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Halina Manikowska, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, red. Tomasz Łubieński oraz red. Marian Turski.

Wśród nagrodzonych książek jest 12 tomów edycji źródłowych pamiętników oraz katalog, które zostały opracowane przez pracowników Instytutu Historii, Biblioteki Uniwersyteckiej, Instytutu oraz członków projektu z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, w tym przez Wiesława Cabana, Jerzego Szczepańskiego, Stanisława Wiecha, Marka Przeniosło, Jerzego Pająka, Mariusza Nowaka, Małgorzatę Przeniosło, Annę Brus, Tamarę Bairašauskaitė, Marię Domańską-Nogajczyk, Tomasza Wójcika, Lidię Michalską-Brachę

Skip to content