Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Po Świętokrzyskim szlaku zabytków techniki

Objazd popularnonaukowy „Po Świętokrzyskim szlaku zabytków techniki”

W dniu 28 maja 2024 roku studenci Instytutu Historii uczestniczyli w objeździe popularnonaukowym, Po Świętokrzyskim szlaku zabytków techniki. W czasie wyjazdu, stanowiącego również integralną część zajęć: Dziedzictwo kulturowe ziem międzyrzecza Wisły i Pilicy w XIX; Życie codzienne w XX wieku oraz Życie codzienne w PRL, studenci zwiedzili najważniejsze zabytki techniki północnowschodniej części regionu świętokrzyskiego: Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Stachowicach, ruiny walcowni w Nietulisku Dużym oraz Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Organizatorami wyjazdu byli pracownicy Instytutu Historii: dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik; dr hab. prof. UJK Anita MłynarczykTomczyk; prof. dr hab. Jerzy Pająk.

Skip to content