Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Ireneusza Polita

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz  Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 12.07.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 58  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgra Ireneusza Polita  

Wojewodowie łódzcy w latach 1919-1939. Portret zbiorowy

 

Promotor:

Prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk  – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Recenzenci:               

Prof. dr hab. Paweł Samuś – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Robert Litwiński – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK  w Kielcach, ul. Uniwersyteckiej 19.

 

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_ireneusz_polit.html