INSTYTUT HISTORII

Rekrutacja na studia podyplomowe – Wiedza o społeczeństwie

rekrutacja trwa do 29 września 2021 r.

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających  przygotowanie na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania wiedza o społeczeństwie , posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

 

Studia dają kwalifikacje do nauczania drugiego/kolejnego przedmiotu: wiedzy o społeczeństwie

 

Czas trwania : 3 semestry

 

Planowany termin rozpoczęcia: 1 październik 2021

 

 

Kryteria kwalifikacji: kolejność zgłoszeń

 

Odpłatność za jeden semestr: 1850

 

Panel elektronicznej rekrutacji na studia

Skip to content