INSTYTUT HISTORII

Służba cywilna w źródle archiwalnym

Szanowni Państwo,
W dniu 26 stycznia (środa) 2022 r. odbędzie się kolejne „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” zatytułowane: „Służba cywilna w źródle archiwalnym”.
Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Spotkanie odbędzie się w systemie stacjonarnym, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych, w Archiwum Państwowym w Kielcach, ul. Kusocińskiego 57. Sesja zostanie nagrana, a zapis wideo będzie udostępniony na kanale You Tube Archiwum pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UC4I5GvnRlMwjEj0fNqbdbtw

Program spotkania:

12.00-12.10. Otwarcie obrad

12.10-12.40. dr hab. prof. UJK Elżbieta Słabińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
Zasoby ludzkie w administracji ogólnej woj. kieleckiego w II Rzeczypospolitej

12.40-13.00. dr Barbara Łabędzka (Towarzystwo Dawida Rubinowicza w Bodzentynie),
Franciszek Reszczyk – pracownik Magistratu ostrowieckiego, jego życie i śmierć (1902-1944)

13.00-13.20. Krzysztof Myśliński (Kieleckie Towarzystwo Naukowe), Mieszkania dla urzędników wojewódzkich. O urzędowych inwestycjach budowlanych w pierwszych latach niepodległości w aktach Archiwum Państwowego w Kielcach

13.20-13.40. Iwona Pogorzelska (Archiwum Państwowe w Kielcach),
Urzędy służby cywilnej dwudziestolecia międzywojennego w świetle archiwaliów z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach (wybrane przykłady)

13.40. Dyskusja i zakończenie obrad

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa:
Urzędy i urzędnicy w dokumencie archiwalnym – przygotowana przez Łukasza Guldona i Iwonę Pogorzelską z Archiwum Państwowego w Kielcach

Na plakacie i zaproszeniu znajduje się projekt dawnego budynku urzędniczego w Kielcach, róg ul. Żeromskiego i ul. Prostej (Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki w Kielcach I, sygn. 14731, k. 4-7)

Serdecznie zapraszamy

 
Skip to content