INSTYTUT HISTORII

Społeczność żydowska w źródle archiwalnym

Szanowni Państwo,

w dniu 5 lipca (środa) 2023 r.  w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach, ul. J. Kusocińskiego 57, w ramach cyklicznych  „Spotkań ze źródłem archiwalnym”, odbędzie się konferencja popularnonaukowa tematem której będzie:  „ Społeczność żydowska w źródle archiwalnym”.

 

Program spotkania:

10.00-10.10. Otwarcie obrad

Część I.

 Moderator: dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

10.10-10.30. dr Jan Główka (Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych  w Pińczowie), Wielokulturowość przestrzeni miejskiej Kielc – odkrywanie tożsamości

10.30-10.50. dr Łukasz Ospara (Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach), Stosunek OWP wobec Żydów w woj. kieleckim w latach 1926-1933

10.50-11.10 dr Dominik Flisiak, Żydowscy obywatele Żerkowa. Historia i upamiętnienie

11.10-11.30 Andrzej Niespodziewany (Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”), dr Piotr Sławiński (Archiwum Państwowe w Kielcach), Społeczność żydowska na terenie parafii Wiązownica

11.30-11.45. Dyskusja.

11.45-12.00. Przerwa

 

Część II.

Moderator:  dr Wiesława Rutkowska (Archiwum Państwowe w Kielcach)

12.00-12.20. Ewa Wziątek (X LO z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Konarskiego w Radomiu), Poszukiwanie śladów społeczności żydowskiej w Radomiu

12.20-12.40. Michał Brzoza (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), 10 lat Studenckiego Koła Naukowego „Judaica”

12.40-13.00. Edyta Ślusarczyk (OEM „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku), 10 lat konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi”

13.00-13.20. Konrad Maj (Archiwum Państwowe w Kielcach), Inteligencja żydowska w świetle wybranych materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach (omówienie wystawy)

13.20. Dyskusja i zakończenie obrad

 

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa:

„Inteligencja żydowska w świetle wybranych materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach”. Wystawa przygotowana przez Konrada Maja  (Archiwum Państwowe w Kielcach)

Serdecznie zapraszamy!

Pobierz plakat [PDF]

Skip to content