INSTYTUT HISTORII

Społeczność żydowska w źródle archiwalnym

Szanowni Państwo,
w dniu 6 lipca (środa) 2022 r. w ramach cyklicznych „Spotkań ze źródłem archiwalnym” odbędzie się
konferencja popularnonaukowa pt. „Społeczność żydowska w źródle archiwalnym”. Organizatorami
spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Archiwum Państwowym w Kielcach, ul. Kusocińskiego 57.

Program spotkania:
10.00-10.10 Otwarcie obrad
Część I. Moderator: dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
10.10-10.30 Łukasz Ospara (doktorant, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Stosunek Stronnictwa
Narodowego wobec mniejszości żydowskiej w województwie kieleckim (aspekty gospodarcze)
10.30-10.50 Piotr Kądziela (doktorant, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Profesorowie Marian Eiger i
Maksymilian Rose – wybrane sylwetki naukowców żydowskiego pochodzenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939)
10.50-11.10 dr Dominik Flisiak, Żydowskie życie polityczne w pierwszych latach powojennej Polsce (1944/45-
1949/50). Pytania, odpowiedzi i możliwości badań
11.10-11.30 Agnieszka Malinowska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oddział Muzeum Wsi
Kieleckiej), Cmentarz żydowski w Starachowicach. Historia i współczesność
11.30-11.45 Dyskusja
11.45-12.00 Przerwa

Część II. Moderator: Wiesława Rutkowska (Archiwum Państwowe w Kielcach)
12.00-12.20 Sara Kosno (studentka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Obraz ulicy żydowskiej w
literaturze pięknej
12.20-12.40 Konrad Maj (Archiwum Państwowe w Kielcach), Gerszon Ickowicz malarz z Kielc. Przyczynek do biografii
12.40-13.00 Leszek Dziedzic (Muzeum Historii Kielc), „Kielce – Keltz. Historia społeczności żydowskiej”, wystawa w
Muzeum Historii Kielc, która zaprezentuje 80-letnie dzieje społeczności żydowskiej w Kielcach, poczynając od
uzyskania przez Żydów oficjalnego prawa osiedlania się w mieście w 1862 r. do likwidacji kieleckiego getta w 1942 r.
13.00-13.20 Bartłomiej Gierasimowicz (Archiwum Państwowe w Kielcach), Źródła do dziejów ludności żydowskiej w
zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach – omówienie wystawy
13.20 Dyskusja i zakończenie obrad
Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa:
„Źródła do dziejów ludności żydowskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach”. Wystawa przygotowana
przez Bartłomieja Gierasimowicza (Archiwum Państwowe w Kielcach).

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content