INSTYTUT HISTORII

Święty Krzyż w źródle archiwalnym

 W dniu 29 marca  (środa) 2023 r.  w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach, ul. Kusocińskiego 57, odbędzie się kolejne  „Spotkanie ze źródłem archiwalnym”, tematem którego będzie:

Święty Krzyż w źródle archiwalnym” .

 

Program spotkania:

11.00-11.15. Otwarcie obrad i promocja XI tomu „Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych”

11.15-11.35. Prof. dr hab. Krzysztof Bracha (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Relikwie Krzyża Świętego – palladium Królestwa Polskiego i pielgrzymka Władysława Jagiełły do opactwa łysogórskiego w czerwcu 1410 roku

11.35-11.55. Prof. dr hab. Adam Massalski (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach), Źródła do dziejów Instytutu Księży Zdrożnych na Świętym Krzyżu

11.55-12.15. Dr Ewelina Kaczor (Centrum Studiów Mediewistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski), Kolekcja egzemplów kaznodziejskich z piętnastowiecznego rękopisu Biblioteki Narodowej 3015 II

12.15-12.35. Piotr Sepioło (Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”, Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi), Tajemnice figury Pielgrzyma Świętokrzyskiego

12.35-12.55. Dr Cezary Jastrzębski (Instytut Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Sprawa Jeremiego Wiśniowieckiego na Świętym Krzyżu

12.55-13.30. Dyskusja i przerwa

13.30-13.50. Dr hab. Anna Kurska (Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK Kielce, prof. emeritus), Między faktem a mitem. O „Dziewiętnastowiecznych relacjach z wędrówek na Święty Krzyż”

13.50-14.05. Jakub Pęczkowicz (student, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Święty Krzyż i jego okolice w 1837 r. w świetle przekazu Tomasza Potockiego

14.05-14.25. Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach), Wybrane materiały dotyczące Świętego Krzyża w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach

14.25. Dyskusja i zamkniecie obrad

Spotkaniu towarzyszyć będą wystawy:

Święty Krzyż w źródłach archiwalnych, wystawa przygotowana przez Łukasza Guldona, Paulinę Kaletę i Konrada Maja (Archiwum Państwowe w Kielcach)

Święty Krzyż w piśmiennictwie i w fotografii, wystawa przygotowana przez Ewę Lewicką i Annę Knajder-Sowę z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

Wystawę najnowszych publikacji o Świętym Krzyżu

Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Stowarzyszenie Per – Crucem.

Serdecznie zapraszamy

zaproszenie świety krzyż wew. 2-2

zaproszenie święty krzyż zew. 1-2

Skip to content