INSTYTUT HISTORII

Taniec w źródle archiwalnym

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja (środa) 2022 r. odbędzie się kolejne „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” zatytułowane: „Taniec w źródle archiwalnym”. Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Archiwum Państwowym w Kielcach, ul. Kusocińskiego 57.

 

Program spotkania:

 

13.00-13.10. Otwarcie obrad

 

13.10-13.40. dr Krzysztof Karbownik (Muzeum Wsi Kieleckiej), Piotr Gan jako etnograficzne źródło informacji o tańcach ludowych Kielecczyzny

 

13.40-14.00. Paulina Kaleta (Archiwum Państwowe w Kielcach), Taniec w świetle archiwaliów z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach

 

14.00-14.30. dr hab. prof.  UJK Sylwia Konarska–Zimnicka (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Tańce dworskie (i nie tylko) w XV I XVI wieku

 

14.30. Dyskusja i zamknięcie obrad

 

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa:

„Kukułeczka kuka, chłopiec panny szuka…” Materiały archiwalne dotyczące tańca w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, przygotowana przez Paulinę Kaletę (Archiwum Państwowe w Kielcach)

 

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content