Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Uczestnicy Powstania Styczniowego w źródle archiwalnym

Szanowni Państwo,

w dniu 25 stycznia  (środa) 2023 r.  odbędzie się pierwsze w tym roku  „Spotkanie ze źródłem archiwalnym”, tematem którego będą: „”.

Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Archiwum Państwowym w Kielcach, ul. Kusocińskiego 57.

Program spotkania:

12.00-12.20. Otwarcie obrad i omówienie wystaw

12.20-12.30. Promocja książki „Funkcjonariusze Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, podczas okupacji i w okresie powojennym – w świetle źródeł archiwalnych i wspomnień” pod redakcją Edyty Majcher-Ociesy i Wiesławy Rutkowskiej

12.20-12.45. prof. dr hab. Wiesław Caban (Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Uczestnicy powstania 1863 z Litwy na syberyjskim zesłaniu. Losy Michała Żaby

12.45-13.10. dr hab. prof. UJK Jacek Legieć (Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), 40 lat po powstaniu. Zesłańcy postyczniowi na Syberii w świetle przekazu Siergieja Anisimowa

13.10-13.30. ks. dr Andrzej Kwaśniewski (Ośrodek ABMK, Katolicki Uniwersytet Lubelski), Źródła do badań nad zaangażowaniem duchowieństwa diecezji krakowskiej w Powstanie Styczniowe

13.30-13.50. Jolanta i Marek Michniewscy (Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Świętokrzyski), Uczestnicy Powstania Styczniowego z rodzin Broniewiczów i Zadarnowskich

13.50-14.10. Iwona Pogorzelska (Archiwum Państwowe w Kielcach), Pamięć o uczestnikach Powstania Styczniowego w dwudziestoleciu międzywojennym zachowana w archiwaliach z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach (wybrane przykłady)

14.10. Dyskusja i zakończenie obrad

 

Zapraszamy również na wystawy:

Wystawa pamiątek po powstańcach styczniowych z rodzin Broniewiczów i Zadarnowskich – wystawa przygotowana przez Jolantę i Marka Michniewskich

„Polska powstanie, by żyć…” wystawa przygotowana przez Archiwum Państwowe w Kielcach (projekt: Iwona Pogorzelska)

Wychowanie obywatelskie i proobronne II Rzeczypospolitej – historia i pamięć – wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach

Skip to content