INSTYTUT HISTORII

Wydawnictwa

 

Almanach Historyczny

Almanach_okładka „Almanach Historyczny” jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ma charakter czasopisma ogólnohistorycznego o zasięgu ogólnopolskim. Obejmuje studia historyczne o zróżnicowanej problematyce i cezurach chronologicznych, od starożytności po czasy współczesne.  

Na łamach czasopisma publikowane są oryginalne artykuły, materiały źródłowe, recenzje książek, omówienia i sprawozdania naukowe, w języku polskim oraz w językach kongresowych.   

 

„Almanach Historyczny” znajduje się na liście czasopism naukowych z zakresu humanistycznych i społecznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punkty)

Strona www czasopisma: https://almanachhistoryczny.ujk.edu.pl

 

Między Wisłą a Pilicą

Mwap okładka

Skip to content