Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Wyjazd do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Wyjazd do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – Relacja

W 2023 roku przypada 80 – rocznica zagłady Michniowa przez okupanta niemieckiego w dwóch pacyfikacjach w dniach 12 i 13 lipca 1943 roku. W związku z tym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski powołał Honorowy Komitet Obchodów 80-rocznicy Zagłady Michniowa. W jego składzie zasiada Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek. Z ramienia Retora w pracach organizacyjnych uczestniczy Dyrektor Instytutu Historii dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys.

Instytut Historii włączył się aktywnie w organizację różnorodnych inicjatyw związanych z obchodami rocznicy, m.in. współorganizacja konkursu „A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowej”, konferencji naukowej dotyczącej wsi polskiej w 1943 r., popularyzacji obchodów w środowisku akademickim w kraju. Jedną z ważnych inicjatyw ze strony Instytutu Historii jest również organizowanie wyjazdów młodzieży akademickiej do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

W dniu 9 maja br. odbył się objazd naukowy do Michniowa, w którym uczestniczyli studenci Historii, opiekunem objazdu był Dyrektor dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys. W programie było szczegółowe zwiedzanie wystawy stałej. Pracownicy Mauzoleum dedykowali studentom historii „specjalną i pogłębioną ścieżkę” zwiedzania ekspozycji poświęconej represjom wobec polskiej wsi w okresie II wojny światowej. Dzięki uprzejmości Tadeusza Sikory Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej wstęp do placówki był darmowy.

Z powodu niemożności skorzystania z Leśnej Drogi Krzyżowej (warunki terenowe), kadra Mauzoleum wraz Fundacją „Pomnik – Mauzoleum w Michniowie” przygotowała ognisko w sąsiedztwie Miejsca Pamięci Narodowej w Michniowie (Teren Nadleśnictwa w Suchedniowie).
Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia.

 

Skip to content