Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Zagraniczne cmentarze polskie w źródle archiwalnym

Szanowni Państwo,

w dniu 30 listopada  (środa) 2022 r.  odbędzie się kolejne  „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” pt. „Zagraniczne cmentarze polskie w źródle archiwalnym”.

Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Spotkanie odbywa się pod Patronatem Honorowym Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Archiwum Państwowym w Kielcach, ul. Kusocińskiego 57.

Program spotkania:

 

12.00-12.10  Otwarcie obrad i omówienie wystaw

12.10-12.30 Dr Piotr Sławiński (Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu), Cmentarnictwo na przestrzeni dziejów. Zarys problematyki.  

12.30-12.50 Dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha (Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

w Kielcach), Agaton Giller i jego opisy polskich grobów we Francji w II połowie XIX wieku.   

12.50-13.10 Dr Anna Myślińska (Muzeum Narodowe w Kielcach), Cmentarz Obrońców Lwowa.

13.10-13.30 Maria Domańska-Nogajczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Zawiła historia grobowca rodzinnego Jana Stella–Sawickiego (1831 – 1911) na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

13.30-13.50  Damian Kozłowski (doktorant, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Józef Białynia Chołodecki (1852 – 1934) – odkrywca grobowca Gertrudy Potockiej.

13.50-14.10  Marek Jończyk (Instytut Pamięci Narodowej), Cmentarze ofiar Zbrodni Katyńskiej.

14.10-14-30 Grażyna Szkonter (Rodzina Policyjna 1939 roku), Wspomnienie o zapomnianych cmentarzach

14.30 Dyskusja i zakończenie obrad.

 

Spotkaniu towarzyszyć będą dwie wystawy:

los po obcych ziemiach siał…- wystawa przygotowana przez Archiwum Państwowe w Kielcach

(projekt: Łukasz Guldon, Michał Kubera)

 

Nie tylko na wileńskiej Rossie – wystawa ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

(projekt: Anna Knajder-Sowa, Ewa Lewicka)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Pobierz zaproszenie

Skip to content