INSTYTUT HISTORII

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Iwan

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 10.03.2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 214 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Iwan
Podstawy argumentacji w Postylli Krzysztofa Kraińskiego:
księgi pierwsza i druga (1611 r.)

Promotor:
Prof. dr hab. Waldemar Kowalski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:
Dr hab. Wojciech Kęder – profesor emeritus Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr hab. Bogdan Rok – profesor emeritus Uniwersytet Wrocławski

Recenzje, streszczenie oraz rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_agnieszka_iwan.html

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii UJK
Dr hab. Jerzy Gapys prof. UJK

Skip to content