Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR AGNIESZKI KANI

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 8.10.2020 r. o godz. 12:30 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 58 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Mgr Agnieszki Kani

Kadra Akademicka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939)

 

 

Promotor:

Prof. dr hab. Marek Przeniosło – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:
Dr hab. Katarzyna Sierakowska prof. IH PAN – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Jolanta Kolbuszewska prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Uniwersyteckiej 19.

 

Recenzje, streszczenie oraz rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie: https://bip.uik.edu.pl/mgr_agnieszka_kania.html