INSTYTUT HISTORII

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Karola Grzelca

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 10.02,2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Karola Grzelca

Ludność parafii św. Józefa w Klimontowie w latach 1810-1918 w świetle ksiąg metrykalnych

Promotor:

Dr hab. Jerzy Gapys prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Recenzenci:

 

Recenzenci:

Ks. prof. dr hab. Edward Walewander – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Robert Kotowski – Uniwersytet Warszawski

Recenzje, streszczenie oraz rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_karol_grzelec.html

Skip to content