INSTYTUT HISTORII

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Roberta Matysika

Rada Naukowa Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2022 r. o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Roberta Matysika

pt.: Działalność publicystyczna Agatona Gillera (1831-1887) w dobie powstania styczniowego

 

Promotor:

dr hab. Lidia Michalska – Bracha prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Szwarc

profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Wiesław Śladkowski

profesor emeritus Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej 19) oraz na http:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr robert matysik.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. la ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Historii do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Dołącz Zoom do spotkania

https://us02web.zoom.us/j/87424822450

Identyfikator spotkania: 874 2482 2450

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego fze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.
Skip to content