Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGRA WOJCIECHA CEDRO

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 8.10.2020 r. o godz. 10:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 58 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Mgr Wojciecha Cedro

Syberia w życiu polskich kobiet w XIX wieku

 

 

Promotor:

Dr hab. Lidia Michalska – Bracha prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

Dr hab. Krzysztof Latawiec prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Krzysztof Ślusarek prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Uniwersyteckiej 19.

 

Recenzje, streszczenie oraz rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie: https://bip.ujk.edu.pl/mgr_wojciech_cedro.html