INSTYTUT HISTORII

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra Łukasza Jarosa

O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 14.07.2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali  58 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgra Łukasza Jarosa

Wojskowość w okresie rozbicia dzielnicowego – zagadnienia wybrane

 

Promotor:

Prof. dr hab. Wojciech Iwańczak – profesor emeritus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:               

Prof. dr hab. Jan Szymczak   – profesor emeritus Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Marian Dygo prof. UW  – profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego

 

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

 

Biuletyn Informacji Publicznej – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (ujk.edu.pl)

Skip to content