INSTYTUT HISTORII

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra Łukasza Ospary

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 21.09.2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Łukasza Ospary
Stronnictwo Narodowe w województwie kieleckim w latach 1928-1939

Promotor:

Dr hab. Jerzy Gapys prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Paweł Grata – Uniwersytet Rzeszowski

Ks. dr hab. Grzegorz Bujak prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Witold Jarno prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Recenzje, streszczenie oraz rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr lukasz ospara.html

 

 

Skip to content