Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra Macieja Cichonia

O G Ł O S Z E N I E

          Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują,

że w dniu 28.03.2023 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Macieja Cichonia

Droga Żelazna Iwangorodzko-Dąbrowska i jej wpływ na życie gospodarcze międzyrzecza Wisły i Pilicy w latach 1881-1900.

 

Promotor:

Prof. dr hab. Jerzy Pająk  – Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Recenzenci:                

Prof. dr hab. Jarosław Kita – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Krzysztof Latawiec prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Konrad Meus – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

 

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_maciej_k_cichon.html

 

Skip to content