INSTYTUT HISTORII

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra Roberta Piwko

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 22.02.2023 r. o godz. 11:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Roberta Piwko

„Towarzysząc klasie robotniczej w marszu do socjalizmu!”. Stronnictwo Demokratyczne w województwie kieleckim w latach 1945-1975″

 

Promotor:

Dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK  – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Recenzenci:               

Prof. dr hab. Janusz Wrona – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Robert Skobelski prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski

 

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_robert_piwko.html

Skip to content