INSTYTUT HISTORII

ZBRODNIE (NIE)OSĄDZONE. ROZLICZENIA Z NIEMIECKIMI SPRAWCAMI ZBRODNI Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ

28 CZERWCA 2023 R. O GODZ. 12.00 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PLAC ARTYSTÓW
W KIELCACH, GDZIE OTWARTA ZOSTANIE WYSTAWA PT. „ZBRODNIE
(NIE)OSĄDZONE. ROZLICZENIA Z NIEMIECKIMI SPRAWCAMI ZBRODNI Z OKRESU II
WOJNY ŚWIATOWEJ”. PODCZAS WYDARZENIA OBECNY BĘDZIE PREZES INSTYTUTU
PAMIĘCI NARODOWEJ DR KAROL NAWROCKI. EKSPOZYCJA UZYSKAŁA PATRONAT
HONOROWY MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Tematyka rozliczeń z niemieckimi sprawcami zbrodni z okresu II wojny
światowej została podjęta w wystawie przygotowanej przez pracowników
Delegatury IPN w Kielcach. Ekspozycja składa się z 27 plansz
podzielonych na dwie części. W pierwszej ukazano zasięg rozliczeń w
poszczególnych krajach Europy. W tym również podzielonych Niemiec
oraz Austrii. W drugiej znalazły się przykłady zbrodni i
odpowiedzialnych za nie osób, które nigdy nie stanęły przed sądem
lub zostały uniewinnione nawet mimo obciążających zeznań lub
dowodów winy. Opisy zostały przygotowane w dwóch językach: polskim i
angielskim.

Ściganie i karanie zbrodniarzy zostało ukazane za pomocą fotografii.
Ujęcia z sal sądowych, dokumentacja zbrodni, czy powojenne zdjęcia
zbrodniarzy, którzy wymknęli się wymiarowi sprawiedliwości,
pochodzą one różnych źródeł: polskich i zagranicznych archiwów,
muzeów, bibliotek oraz agencji prasowych.
Dotychczas w bogatej już ofercie wystaw opracowanych przez pracowników
Instytutu Pamięci Narodowej nie ma wystawy w całości dotyczącej
wskazanej tematyki. Jest to o tyle istotne, że zbrodnie niemieckie
popełnione w okupowanej Polsce są jednym z najważniejszych obszarów
badawczych oraz popularyzatorskich IPN, a ściganie zbrodni
popełnionych na narodzie polskim należą do zadań pionu
prokuratorskiego.

Autor scenariusza wystawy: dr Michał Zawisza
Współpraca: Edyta Krężołek, Ilona Religa-Gola, Jakub Mularczyk
Projekt graficzny: Urszula Smoleń
Recenzent: dr Paweł Kosiński

Na potrzeby wystawy wykorzystano fotografie z około 60 różnych
źródeł. Oprócz pochodzących ze Archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej oraz innych polskich instytucji, znajdą się materiały
pochodzące z bibliotek, muzeów, miejsc pamięci (np. byłych obozów
koncentracyjnych), archiwów państwowych i miejskich, instytutów
naukowych, czy agencji prasowych z: Austrii, Belgii, Danii, Grecji,
Holandii, Izraela, Kanady, Łotwy, Francji, Norwegii, Serbii, Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch. Duża część materiałów
pochodzi z niemieckich archiwów (Bunderarchiv oraz archiwów
regionalnych).

Patronat medialny: Polskie Radio, Jedynka Polskie Radio, TVP Info, TVP
World, Polska Agencja Prasowa, Tygodnik „Do Rzeczy”, Polska Press
Grupa, wPolityce.pl, Wszystko Co Najważniejsze, Przystanek Historia,
Polskie Radio Kielce, TVP3 Kielce, „Echo Dnia Świętokrzyskie”,
Radio eM Kielce, Telewizja Świętokrzyska

Skip to content