INSTYTUT HISTORII

Zjazd Dziekanów Wydziałów Historycznych, Dyrektorów Instytutów Historycznych oraz Przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych Historia

Zjazd Dziekanów Wydziałów Historycznych, Dyrektorów Instytutów Historycznych oraz Przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych Historia.

W dniach 15 i 16 czerwca 2023 r. odbył się na naszej Alma Mater coroczny Zjazd Dziekanów Wydziałów Historycznych, Dyrektorów Instytutów Historycznych oraz Przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych Historia.
W pierwszym dniu obrady odbywały się w Aula Magna w Rektoracie, w drugim dniu spotkanie odbyło się w Auli na Wydziale Humanistycznym.

Do Kielc przyjechało 55 osób, tj. kadra kierownicza (dziekani, prodziekani, dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, przewodniczący dyscypliny historia) z 23 ośrodków uniwersyteckich z kraju. W dniu 15 czerwca br. swoją obecnością zaszczycili nas JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Głuszek i prorektor ds. nauki prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka.

Zjazd otworzył JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Głuszek, który w przemówieniu przedstawił nasz Uniwersytet oraz potencjał badawczy Instytutu Historii. Pani Prorektor zapoznała zebranych z wynikami ewaluacji, wskazała również na wysoki poziom badań naukowych w Instytucie Historii.

Następnie zaproszeni prelegenci omawiali kształcenie na kierunkach i specjalnościach historycznych i archiwistyce. Poruszono też problem powrotu do jednolitych studiów magisterskich na kierunku historia. Rozdano też nagrody na książkę historyczną Roku w Konkursie im. Karola Modzelewskiego.

W drugim dniu obrad skoncentrowano się na podsumowaniu ewaluacji, kierunkach działalności Rady Doskonałości Naukowej oraz zaprezentowano nowy podręcznik do dydaktyki historii.

Skip to content