Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Zjazd Dziekanów Wydziałów Historycznych, Dyrektorów Instytutów Historycznych oraz Przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych Historia

Zjazd Dziekanów Wydziałów Historycznych, Dyrektorów Instytutów Historycznych oraz Przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych Historia.

W dniach 15 i 16 czerwca 2023 r. odbył się na naszej Alma Mater coroczny Zjazd Dziekanów Wydziałów Historycznych, Dyrektorów Instytutów Historycznych oraz Przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych Historia.
W pierwszym dniu obrady odbywały się w Aula Magna w Rektoracie, w drugim dniu spotkanie odbyło się w Auli na Wydziale Humanistycznym.

Do Kielc przyjechało 55 osób, tj. kadra kierownicza (dziekani, prodziekani, dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, przewodniczący dyscypliny historia) z 23 ośrodków uniwersyteckich z kraju. W dniu 15 czerwca br. swoją obecnością zaszczycili nas JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Głuszek i prorektor ds. nauki prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka.

Zjazd otworzył JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Głuszek, który w przemówieniu przedstawił nasz Uniwersytet oraz potencjał badawczy Instytutu Historii. Pani Prorektor zapoznała zebranych z wynikami ewaluacji, wskazała również na wysoki poziom badań naukowych w Instytucie Historii.

Następnie zaproszeni prelegenci omawiali kształcenie na kierunkach i specjalnościach historycznych i archiwistyce. Poruszono też problem powrotu do jednolitych studiów magisterskich na kierunku historia. Rozdano też nagrody na książkę historyczną Roku w Konkursie im. Karola Modzelewskiego.

W drugim dniu obrad skoncentrowano się na podsumowaniu ewaluacji, kierunkach działalności Rady Doskonałości Naukowej oraz zaprezentowano nowy podręcznik do dydaktyki historii.

Skip to content