INSTYTUT HISTORII

Zespół do badań na pamiętnikami i listami Polaków w XIX wieku zamieszkałych w Imperium Rosyjskim

Zespół do badań na pamiętnikami i listami Polaków w XIX wieku zamieszkałych w Imperium Rosyjskim   Informacja o zespole i kierunkach badawczych    Zespół powołany został w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jako pokłosie dwóch grantów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowanych pod kierunkiem prof. dra hab. Wiesława Cabana:   Pamiętniki i listy polskich […]

Czytaj więcej

Rekrutacja na studia 2021

  Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Zasady rekrutacji: Studia I stopnia stacjonarne:   Studia stacjonarne nauczycielskie: historia dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej, dla kandydatów z […]

Czytaj więcej

Zadania Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia

ZADANIA KIERUNKOWEGO ZESPOŁU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU HISTORIA:   W oparciu o Zarządzenia Rektora UJK, Nr 113/2019 i Nr 78/2021 w sprawie określenia szczegółowych zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia, wydziałowych komisji ds. kształcenia/komisji ds. kształcenia w filiach oraz zespołów działających na poziomie uczelni i wydziałów/filii w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, określono, iż do […]

Czytaj więcej

Harmonogram spotkań Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Historia Koordynator: dr hab. Mariusz Nowak prof. UJK     Harmonogram spotkań  Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Historia – rok akademicki 2021/2022     21 października 2021 r.; 25 listopada 2021 r.; 16 grudnia 2021 r.; 20 stycznia 2022 r.; 24 lutego 2022 r.; 24 marca […]

Czytaj więcej

Materiały dla I roku

HISTORIA STAROŻYTNA Wykłady i konwersatoria IMPERIA STAROŻYTNE wykłady SZTUKA WOJENNA W STAROŻYTNOŚCI konwersatorium W CIENIU PIRAMID I ŚWIĄTYŃ STAROŻYTNYCH konwersatorium

Czytaj więcej

Dzień Judaizmu w Chmielniku

  Zaproszenie i program panelu konferencyjnego

Czytaj więcej
Skip to content