INSTYTUT HISTORII

Erasmus+ dla pracowników

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do udziału w programie Erasmus+. W ramach programu Erasmus+ proponujemy: wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dla studentów wyjazdy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celu podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, wymianę doświadczeń, doskonalenie […]

Czytaj więcej

Zespół do badań na pamiętnikami i listami Polaków w XIX wieku zamieszkałych w Imperium Rosyjskim

Zespół do badań na pamiętnikami i listami Polaków w XIX wieku zamieszkałych w Imperium Rosyjskim   Informacja o zespole i kierunkach badawczych    Zespół powołany został w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jako pokłosie dwóch grantów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowanych pod kierunkiem prof. dra hab. Wiesława Cabana:   Pamiętniki i listy polskich […]

Czytaj więcej

Rekrutacja na studia 2021

  Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Zasady rekrutacji: Studia I stopnia stacjonarne:   Studia stacjonarne nauczycielskie: historia dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej, dla kandydatów z […]

Czytaj więcej

Zadania Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia

ZADANIA KIERUNKOWEGO ZESPOŁU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU HISTORIA:   W oparciu o Zarządzenia Rektora UJK, Nr 113/2019 i Nr 78/2021 w sprawie określenia szczegółowych zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia, wydziałowych komisji ds. kształcenia/komisji ds. kształcenia w filiach oraz zespołów działających na poziomie uczelni i wydziałów/filii w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, określono, iż do […]

Czytaj więcej

Harmonogram spotkań Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Historia Koordynator: dr hab. Mariusz Nowak prof. UJK     Harmonogram spotkań  Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Historia – rok akademicki 2022/2023     10 listopada 2022; 8 grudnia 2022; 12 stycznia 2023; 10 lutego 2023; 9 marca 2023; 13 kwietnia 2023; 11 maja 2023; 8 […]

Czytaj więcej

Materiały dla I roku

HISTORIA STAROŻYTNA Wykłady i konwersatoria SZTUKA WOJENNA W STAROŻYTNOŚCI konwersatorium

Czytaj więcej
Skip to content