INSTYTUT HISTORII

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Iwan

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 10.03.2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 214 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Iwan Podstawy argumentacji w Postylli Krzysztofa Kraińskiego: księgi pierwsza i druga (1611 r.) […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Karola Grzelca

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 10.02,2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Karola Grzelca Ludność parafii św. Józefa w Klimontowie w latach 1810-1918 w świetle ksiąg […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Roberta Matysika

Rada Naukowa Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2022 r. o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Roberta Matysika pt.: Działalność publicystyczna Agatona Gillera (1831-1887) w dobie powstania styczniowego   Promotor: dr hab. Lidia Michalska – Bracha prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Pasisza

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz  Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 12.10.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 58  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej                                                                               mgra Piotra Pasisza   Celina Bobińska (1913 – 1997). Z dziejów historiografii marksistowskiej w Polsce […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Szpunara

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz  Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 18.10.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 58  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej                                                                               mgra Kamila Szpunara Dembińscy herbu Rawicz w XVIII wieku. Genealogia – działalność publiczna – […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Ireneusza Polita

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz  Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 12.07.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 58  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej   mgra Ireneusza Polita   Wojewodowie łódzcy w latach 1919-1939. Portret zbiorowy   Promotor: Prof. dr […]

Czytaj więcej
Skip to content