INSTYTUT HISTORII

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Pasisza

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz  Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 12.10.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 58  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

                                                                             

mgra Piotra Pasisza  

Celina Bobińska (1913 – 1997).

Z dziejów historiografii marksistowskiej w Polsce po 1945 roku

 

Promotor:

Dr hab. Lidia Michalska – Bracha prof. UJK  – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Recenzenci:               

Prof. dr hab. Jan Pomorski  – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Rafał Stobiecki – Uniwersytet Łódzki

 

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

 https://bip.ujk.edu.pl/mgr_piotr_pasisz.html

 

Skip to content