Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

XLIX EDYCJA OLIMPIADY HISTORYCZNEJ 2022/2023

 

 

DRODZY UCZNIOWIE!

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Informujemy, że ruszyła XLIX edycja Olimpiady Historycznej w roku 2022/2023. Tegoroczna edycja Olimpiady Historycznej dla szkół średnich (ponadpodstawowych) odbywać będzie się według sprawdzonego już schematu działania. 

——————————————————————————————————————–

Poniżej przypominamy zasady dotyczące rejestracji i przebiegu etapu szkolnego:

——————————————————————————————————————-

Rejestracja on-line

Uczestnicy, chcący wziąć udział w Olimpiadzie, muszą zostać zarejestrowani on- line na stronie Olimpiady www.olimpiadahistoryczna.pl do 4 listopada 2022 r. Bardzo prosimy o zarejestrowanie się  do 4 listopada br., po tym terminie nie ma możliwości dopisania uczniów do formularza. Formularz zostanie udostępniony wkrótce.  

——————————————————————————————————————–

I etap – przebieg eliminacji

Eliminacje I etapu w całości odbywają się w szkołach. Ok. 16 września br. na stronie Olimpiady (http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/) zamieszczone zostaną tematy prac badawczych. Dodatkowo zamieszczone zostaną one na stronie Komitetu Okręgowego w Kielcach: https://ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/olimpiada_srednie/.

Nauczyciele będą oceniali prace uczniów, korzystając z kart oceny, które 5 listopada br. pojawią się na stronie Olimpiady. Ponadto zamieszczone zostaną one na stronie Komitetu Okręgowego w Kielcach: https://ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/olimpiada_srednie/. W czasie eliminacji ustnych uczniowie będą odpowiadali na pytania przygotowane przez Zespół Ekspertów. W połowie listopada zestawy pytań zostaną przesłane mailowo do szkół przez Sekretarza. 

——————————————————————————————————————–

Sprawozdawczość

Szkoły do 30 listopada 2022 r. przesyłają tradycyjną pocztą do Komitetu Okręgowego OH w Kielcach (ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce) następujące dokumenty (wszystkie formularze będą dostępne na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl) i https://ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/olimpiada_srednie/):

a/ prace badawcze wraz z kartami oceny,

b/ protokół eliminacji szkolnych XLIX OH, 

c/ oświadczenia uczniów o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej,

d/ zgody uczniów na przetwarzanie danych,

e/ zgody nauczycieli na przetwarzanie danych.

Zamieszczamy te formularze również poniżej na stronie: harmonogram XLIX OH, regulamin XLIX OH, formularz protokołu eliminacji szkolnych (I etap), formularz oświadczenia o samodzielności pracy, oświadczenie ucznia na zgodę o przetwarzaniu danych osobowych, oświadczenie nauczyciela na zgodę o przetwarzaniu danych osobowych

——————————————————————————————————————–

II etap eliminacji

Szczegółowe informacje dotyczące II etapu eliminacji (etapu okręgowego) podamy po zakończeniu rejestracji i spłynięciu dokumentacji ze szkół. Uczestnicy, którzy będą zakwalifikowani do etapu okręgowego, do 15 grudnia 2022 r.  zostaną poinformowani o miejscu i terminie zawodów II etapu.

——————————————————————————————————————–

Aktualne ogłoszenia i wyniki kwalifikacji/eliminacji będą ogłaszane na stronie Komitetu Okręgowego w Kielcach: https://ihis.ujk.edu.pl/category/szkoly/olimpiada_srednie/

——————————————————————————————————————–

Eliminacje centralne tegorocznej edycji – podobnie jak poprzedniej – zostaną przeprowadzone w trybie dwustopniowym. Prace pisemne na 1 z 6 tematów uczestnicy zawodów będą pisać 25 marca 2022 r. (na komputerach) w miastach wojewódzkich pod kontrolą Sekretarzy Okręgowych, zaś analiza tekstów źródłowych odbędzie się  w Gdańsku-Jelitkowie 1 kwietnia 2022 r. Następnego dnia, tj. 2 kwietnia odbędą się eliminacje ustne.

——————————————————————————————————————–

 

Komitet Okręgowy

Olimpiady Historycznej 

w Kielcach 

 

 

Wszelkich informacji na temat Olimpiady udziela

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej

dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys

tel. 502 – 072 -247 

mail: jgapys@ujk.edu.pl 

 

harmonogram XLIX OH,

regulamin XLIX OH,

formularz protokołu eliminacji szkolnych (I etap),

formularz oświadczenia o samodzielności pracy,

oświadczenie ucznia na zgodę o przetwarzaniu danych osobowych,

oświadczenie nauczyciela na zgodę o przetwarzaniu danych osobowych

Skip to content