Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

SKN Regionaliści

SKN Regionaliści

Studenckie Koło Naukowe „Regionaliści” zrzesza wszystkich, którzy utożsamiają się w jakikolwiek sposób z historią i kulturą Naszego regionu. Naszym celem jest upowszechnianie i odkrywanie na nowo historii regionu, znajdującego się w widłach rzek Wisły i Pilicy, czyli obszaru dawnego Województwa Sandomierskiego. Chcemy „odkurzyć” piękną kartę historii, często zapomnianą i lekceważoną, bardzo niesłusznie!

Wiesz, że na zamku chęcińskim odbył się jeden z pierwszych ogólnokrajowych zjazdów rycerskich, które dały początek sejmom Rzeczypospolitej? Dlaczego Akademia Rakowska nazywana była „sarmackimi Atenami”? Wiesz, że Wincenty Kadłubek, jeden z największych polskich historyków i kronikarzy, urodził się niedaleko Opatowa? O tym i o wielu innych faktach dowiesz się, jeśli tylko trochę bardziej zainteresujesz się Naszym Kołem.

Znajdź nas na facebooku