INSTYTUT HISTORII

Konferencja naukowa „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy. Wydarzenia antyżydowskie w Kielcach 4 VII 1946 r. z różnych perspektyw (Izrael, Polska, Stany Zjednoczone)

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Delegatura w Kielcach

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

  1. rocznica tragicznych wydarzeń z 4 lipca 1946 r. z punktu widzenia badaczy krajów zachodnich – Kielce, 2 lipca 2021 r., godz. 10.00

 

Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zapraszają na konferencję naukową „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy. Wydarzenia antyżydowskie w Kielcach 4 VII 1946 r. z różnych perspektyw (Izrael, Polska, Stany Zjednoczone)”. Obrady rozpoczną się 2 lipca o godz. 10.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 5. Wydarzenie transmitowane będzie również on-line na kanale IPNtv.

 

Wydarzenia antyżydowskie w Kielcach 4 lipca 1946 r. wzbudzały i wzbudzają ogromne zainteresowanie badawcze. Do dziś opublikowano na ten temat wiele monografii, wydawnictw zbiorowych oraz mniejszych i większych tekstów. Myśl przewodnia tegorocznej edycji koncentruje się w sposób szczególny wokół obrazu dramatycznych wydarzeń, jakie miały miejsce na ul. Planty 7 Kielcach, w badaniach naukowych polskich i międzynarodowych. Podczas konferencji będzie można ponadto poznać stosunek Żydów do Polonii w Palestynie i pozycji Polski na forum międzynarodowym w 1946 r. Poruszone zostaną kwestie pogromu kieleckiego w świetle prasy amerykańskiej z 1946 r. Ostatnim punktem konferencji będzie dyskusja panelowa z udziałem wszystkich referentów.

 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tym naukowym wydarzeniu, które będzie nie tylko przeżyciem w wymiarze badawczym, ale również stanowi element integrujący w  budowaniu relacji międzyludzkich, w tym również relacji polsko-żydowskich oraz zrozumieniu wspólnych dziejów obydwu narodów.

 

PROGRAM KONFERENCJI

10.00-10.15 Otwarcie konferencji

10.15-10.35 prof. Witold MĘDYKOWSKI Percepcja pogromu kieleckiego i jego wpływ na stosunek Żydów do uchodźców polskich Palestynie i na forum międzynarodowym (online)

10.35-10.55 prof. Jakub TYSZKIEWICZ Pogrom w Kielcach w świetle  prasy amerykańskiej

                    w 1946 r. (online)

10.55-11.15 Mateusz LISAK Obraz pogromu w Kielcach w świetle wybranej literatury

                    obcojęzycznej

11.15-11.35 dr Tomasz DOMAŃSKI Wydarzenia antyżydowskie 4 lipca 1946 r. w Kielcach w najnowszej polskiej literaturze

11.35-12.35 Dyskusja panelowa z udziałem dr Tomasza DOMAŃSKIEGO, Mateusza

                    LISAKA, prof. Witolda MĘDYKOWSKIEGO, prof. Jakuba TYSZKIEWICZA,

                    prowadzenie – prof. Marek WIERZBICKI

 

Zaproszenie

Skip to content