INSTYTUT HISTORII

Międzynarodowa konferencja poświęcona losowi polskich więźniów w obozie KL Sachsenhausen!

Międzynarodowa konferencja poświęcona losowi polskich więźniów w obozie KL Sachsenhausen

 

Instytut Pamięci Narodowej, Miasto Kielce oraz Muzeum i Miejsce Pamięci KL Sachsenhausen organizują konferencję on-line pt. „Polscy więźniowie w KL Sachsenhausen. Upamiętnienie generała Bolesława Roi”, 16 czerwca o godz. 16.00 na IPN TV.

 

 

Od chwili wybuchu II wojny światowej w 1939 roku  Niemcy rozpoczęli akcje eksterminacji przedstawicieli wszystkich grup społecznych, głównie polskiej inteligencji. Te tragiczne wydarzenia są w niewielkim stopniu obecne w świadomości historycznej zarówno społeczeństwa polskiego, jak i zagranicznego.

W 2020 roku, z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu KL Sachsenhausen, na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego znajdującego się w okolicach Berlina, został postawiony pomnik generała dywizji Bolesława Jerzego Roi – jednego z czterech sygnatariuszy rozkazu o powołaniu niepodległego Wojska Polskiego. To upamiętnienie stało się pretekstem do ponownego podjęcia tematyki związanej z losami polskiej inteligencji, polskich więźniów w obozie Sachsenhausen.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania postaci generała Bolesława Roi, okoliczności  jego aresztowania i osadzenia oraz śmierci w KL Sachsenhausen. Ponadto zostanie podjęta problematyka pobytu polskich więźniów w tym obozie, a także aresztowań inteligencji na okupowanych ziemiach polskich. Zostaną także omówione kwestie  kwalifikacji prawnej zbrodni niemieckich na inteligencji polskiej w czasie II wojny światowej.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Konferencja on-line

Polscy więźniowie w KL Sachsenhausen. Upamiętnienie generała Bolesława Roi

16 czerwca 2021 r.

godz. 16:00

 

Program:

dr Aleksandra Anna Kozłowska (Łódź) – Śmierć gen. dyw. Bolesława Roi (1876-1940) w świetle dokumentów i wspomnień

 

dr Astrid Ley (Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen) – Polscy więźniowie w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen

 

dr Joanna Lubecka (IPN)  – „Alle Professoren raus!” Aresztowanie krakowskich naukowców i ich pobyt w Sachsenhausen (6 listopada 1939 – 8 lutego 1940)

 

dr Marcin Przegiętka (IPN)  – Aresztowania i deportacje do obozów koncentracyjnych inteligencji polskiej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy (1940 r.)

 

dr Maciej Mazurkiewicz  – Akcja „Inteligencja” a zbrodnia ludobójstwa

 

 

Film promujący z udziałem Pana Prezydenta Kielc oraz Prezesa IPN 

Informacje o konferencji – PL

Informacje o konferencji – DE, ENG

 

Skip to content